ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๒

วันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มค.๓ ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference พุธเช้าข่าว สพฐ. ครั้งที่ ๓๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

S__34750485 S__34750486 S__34750487 S__34750488 S__34750489 S__34750490