การประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์ฯ วังมัจฉา ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมเพื่อยกระดับคุณภาพการศึกษาศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาวังมัจฉา ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ โรงเรียนบ้านแห่บริหารวิทย์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

S__5177387 S__5177394 S__5177393 S__5177392 S__5177391 S__5177390 S__5177389 S__5177388