การจัดเสวนาทางวิชาการการประเมินศูนย์การเรียนรู้ ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบให้นายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต เป็นประธานในการจัดเสวนาทางวิชาการการประเมินศูนย์การเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ หอประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

S__8265798 S__8265813 S__8265814 S__8265815 S__8265816 S__8265817 S__8265818 S__8265819 S__8265820 S__8265821 S__8265823 S__8282120