ทำบุญเข้าพรรษาตามโครงการชวนพี่ชวนน้องเข้าวัดทำบุญ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และเจ้าหน้าที่ สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมทำบุญเข้าพรรษาตามโครงการชวนพี่ชวนน้องเข้าวัดทำบุญในพรรษา ประจำปี ๒๕๖๒ ณ วัดจันทราวาส บ้านหนองกุง อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

119369 119383 119495 119494 119475  119387  119381 119380