งานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เข้าร่วมเป็นเกียรติในงานเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้โครงการแก้ไขปัญหาโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (CASCAP) และคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตอำเภอโกสุมพิสัย กำหนดประชุมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ร่วมกับหน่วยงานภาคีเครือข่าย ตามโครงการสนับสนุนการกำจัดโรคพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี ณ โรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

timeline_20190711_130359 timeline_20190711_130346 timeline_20190711_130339 timeline_20190711_130335 timeline_20190711_130332 timeline_20190711_130336 timeline_20190711_130338 timeline_20190711_130340 timeline_20190711_130330timeline_20190711_130343