ประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ PLC กับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา

วันที่ ๑๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประชุมปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น โดยใช้กระบวนการ PLC ร่วมกับกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

116214 116212 116223116220 116213 116216