ติดตามกำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาการกลางวันโรงเรียนประุถมศึกษา

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ออกติดตามกำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาการกลางวันโรงเรียนประุถมศึกษา พร้อมทั้งกำชับให้ดูแลและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพราะเห็นว่านักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศชาติ ณ โรงเรียนบ้านหนองกุงวันดีประชาสรรค์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

หนองกุงวันดีประชาสรรค์_๑๙๐๗๑๐_0005 หนองกุงวันดีประชาสรรค์_๑๙๐๗๑๐_0006 17208 หนองกุงวันดีประชาสรรค์_๑๙๐๗๑๐_0001 หนองกุงวันดีประชาสรรค์_๑๙๐๗๑๐_0002