ติดตามกำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาการกลางวันโรงเรียนประุถมศึกษา

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ออกติดตามกำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาการกลางวันโรงเรียนประุถมศึกษา พร้อมทั้งกำชับให้ดูแลและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพราะเห็นว่านักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศชาติ ณ โรงเรียนบ้านสังข์ทอง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

บ้านสังข์ทอง_๑๙๐๗๑๐_0001 บ้านสังข์ทอง_๑๙๐๗๑๐_0003 บ้านสังข์ทอง_๑๙๐๗๑๐_0005 บ้านสังข์ทอง_๑๙๐๗๑๐_0006 บ้านสังข์ทอง_๑๙๐๗๑๐_0011 บ้านสังข์ทอง_๑๙๐๗๑๐_0016