ติดตามกำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาการกลางวันโรงเรียนประุถมศึกษา

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ออกติดตามกำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาการกลางวันโรงเรียนประุถมศึกษา พร้อมทั้งกำชับให้ดูแลและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพราะเห็นว่านักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศชาติ ณ โรงเรียนบ้านดอนกลอยหนองยาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

479523 ดอนกลอยหนองนาง_๑๙๐๗๑๐_0032 ดอนกลอยหนองนาง_๑๙๐๗๑๐_0031 ดอนกลอยหนองนาง_๑๙๐๗๑๐_0023 ดอนกลอยหนองนาง_๑๙๐๗๑๐_0015 ดอนกลอยหนองนาง_๑๙๐๗๑๐_0011 ดอนกลอยหนองนาง_๑๙๐๗๑๐_0003 ดอนกลอยหนองนาง_๑๙๐๗๑๐_0043 4298ดอนกลอยหนองนาง_๑๙๐๗๑๐_0035