ติดตามกำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาการกลางวันโรงเรียนประุถมศึกษา

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ออกติดตามกำกับ ตรวจสอบการดำเนินงานโครงการอาการกลางวันโรงเรียนประุถมศึกษา พร้อมทั้งกำชับให้ดูแลและตรวจสอบอย่างใกล้ชิด เพราะเห็นว่านักเรียนเป็นทรัพยากรบุคคลที่มีคุณค่าของประเทศชาติ ณ โรงเรียนบ้านยางใหญ่ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

timeline_20190710_142157 timeline_20190710_142203 timeline_20190710_142208 timeline_20190710_142215 timeline_20190710_142222 timeline_20190710_142228 timeline_20190710_142237