ประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ และคณะ ร่วมรับชมการประชุมทางไกลผ่านระบบ VDO Conference พุธเช้าข่าวสพฐ. ครั้งที่ ๒๘/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

S__30679081 S__30679077 S__30679073  S__30679078 S__30679074 S__30679075 S__30679076