ประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

วันที่ ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายขวัญเรือน แสบงบาล รอง ผอ.สพป.อุบลราชธานี เขต ๑ รักษาการในตำแหน่ง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมอาคารประชาสามัคคี โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

16835 8605 8627 8628 8632 8631    8614 8611 8620