ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาฯ ศูนย์ฯหนองโพนเงิน

วันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองโพนเงิน ณ อาคารศูนย์กีฬา โรงเรียนบ้านโพน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

114608 114614 114613114597 114615 114605 114606 114607 114617