รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94   รายงานผลการบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลกรทางการศึกษาประจำปีงบประมาณ               2561
%e0%b8%94%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%99%e0%b9%8c%e0%b9%82%e0%b8%ab%e0%b8%a5%e0%b8%94  แบบรายงานผลการบริหารอัตรากำลัง สพป.มหาสารคาม เขต3