ประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบนายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจัดงานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

14682 14683 14684 14685 14686 14688 14689 14693