ประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี ๒๕๖๑

วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๒  นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓  มอบนายสิทธิชัย สมเดช รอง ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ร่วมต้อนรับคณะกรรมการประเมินศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ปี ๒๕๖๑ ณ โรงเรียนบ้านวังยาววิทยายน ศูนย์วังยาวเขวาไร่ดอนกลาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

S__7348250 S__7348253 S__7348254 S__7348255 S__7348252 S__7348257 S__7348269 S__7348270