ประชุมการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์ฯลำน้ำชี

วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนาคุณภาพการศึกษาขั้นพื้นฐาน ศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษาลำน้ำชี ณ ห้องประชุมศิษย์เก่ามินิเธียเตอร์ โรงเรียนบ้านสว่างยางท่าแจ้ง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

113464 113468 113469 113484 113483 113476 113472 113470 113485