กิจกรรมสวดมนต์เช้า โครงการแสงเทียนส่องธรรม แสงธรรมส่องทาง

รูปภาพ1 รูปภาพ2 รูปภาพ5 รูปภาพ3 รูปภาพ4

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  ทำกิจกรรมสวดมนต์เช้า  ในวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๑ โครงการแสงเทียนส่องธรรม  แสงธรรมส่องทาง  เพื่อให้บุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่ได้ฝึกจิตทำสมาธิก่อนปฏิบัติงาน  ณ ห้องประชุมโกสัมพี   สพป.มหาสารคาม เขต ๓  อ.โกสุมพิสัย  จ.มหาสารคาม