กิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ เนื่องในวันสงกรานต์ สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓  จัดกิจกรรมรดน้ำขอพรจากผู้สูงอายุ เพื่อความเป็นสิริมงคล เสริมสร้างความสามัคคีให้กับบุคลากรในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรม ประเพณี เนื่องในวันสงกรานต์ปีใหม่ไทย ซึ่งจัดกิจกรรมทุกปีมิเคยขาด ณ หอประชุมพระมิ่งเมืองสพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

S__22978585 S__22978579 33712420350 5392_n 5136_n