ประชุมคณะกรรมการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสายงานบริหาร

วันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประชุมคณะกรรมการดำเนินการจัดทำเอกสารหลักฐานประกอบการประเมินของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานบริหารการศึกษา ขอมีวิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

11843 11845 1184711850 11849 11848