ประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและให้คำปรึกษา ITA ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

วันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามและให้คำปรึกษาในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของเขตพื้นที่การศึกษา (ITA) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ในการจัดประชุมส่วนภูมิภาค ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน ๒๕ เขต ณ ห้องประชุมโรงแรมตักสิลา อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม

11827 11830 11831 43217 432171 รูปภาพ1