อบรมหลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้บูรณาการเทคโนโลยีระดับปฐมวัยครั้งที่ ๑

วันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ. สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการอบรมผู้บริหารสถานศึกษาและครู ผ่านระบบทางไกล ครั้งที่ ๑ หลักสูตรการจัดประสบการณ์เรียนรู้ บูรณาการเทคโนโลยี ระดับปฐมวัย ระหว่างวันที่ ๘-๙ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ หอ ประชุมพระมิ่งเมือง  สพป.มหาสารคาม เขต ๓

S__9281610 S__9281609 S__9281607 S__9281606 S__9281612 S__9281613S__9281618 S__9281616