ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม การดำเนินงาน “โพนแพงโมเดล”

วันที่ ๒๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน ติดตาม การดำเนินงาน “โพนแพงโมเดล” ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

109532 109533 109534 109535 109536 109537