ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานการอบรมโครงการลูกเสือต้านยาเสพติด ประจำปี ๒๕๖๒ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

109176 109165 109167   109181 109182 109168 109178