ออกเยี่ยมโรงเรียนบ้านสีดาสระแก้วที่ประสบวาตภัย อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

วันที่ ๒๒ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ออกเยี่ยมโรงเรียนที่ประสบวาตภัย ณ โรงเรียนบ้านสีดาสระแก้ว อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

109039 109038 109043  109041 109042 109040