ศึกษาดูงานการป้องกันการทุจริต ภายใต้ชื่อ เขตสุจริต (ITA) สพป.จันทบุรี เขต 2

วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ พร้อมคณะ ศึกษาดูงานการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาลในสถานศึกษา “ป้องกันการทุจริต” ภายใต้ชื่อ เขตสุจริต (ITA) ณ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาจันทบุรี เขต ๒ อ.เมือง จ.จันทบุรี

107870 107865 107866 53279 107868 107869107867 106901 106912