ประชุมโครงการจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน ปี 2562

วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานประชุมโครงการจัดนิทรรศการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

5248_o 80352_o 9072_o4944_o 7728_o 6544_o 4928_o 7054 78464_o