ประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื่นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 12

วันที่ 1 พฤษภาคม 2562 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ร่วมการประชุมผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา เขตตรวจราชการที่ 12 (cluster 12) ร้อยแก่นสารสิน้ธุ์ ณ หอประชุมทุ่งกุลา สพป.ร้อยเอ็ด เขต 2 อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด

FB_IMG_1556682352341 FB_IMG_1556682358491 FB_IMG_1556682363618 FB_IMG_1556682368685 FB_IMG_1556682372394 FB_IMG_1556682377564 FB_IMG_1556682380729 FB_IMG_1556682384540