ประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ผู้อำนวยการโรงเรียน

วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานประชุมชี้แจงคณะกรรมการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในหน้าที่ ผู้อำนวยการสถานศึกษา ในระยะเวลา ๑ ปี ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

4560_n 1248_n 3936_n  4704_n 6752_n 7872_n 8512_n 8528_n 8656_n