การอบรม”หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา”

วันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์  แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานเปิดการประชุมครูและบุคลากรทางการศึกษาที่เข้ารับการอบรม “หลักสูตรผู้ดำเนินการคัดกรองคนพิการทางการศึกษา” ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

S__55640077 S__55640074S__55640066 S__55640067 S__55640070 S__55640071   S__55640124 S__55640125