ประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (เขตสุจริต) ปีงบประมาณ 2562

วันที่ 10 เมษายน 2562 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานการประชุมเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล (เขตสุจริต) ปีงบประมาณ 2562 ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

12960_o 43776_o 2256_o 30720_o 57024_o 60704_o57888_o 5920_o85952_o