กิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓

วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ดำเนินกิจกรรมเขตพื้นที่สุจริต ประกอบด้วยการเข้าแถวเคารพธงชาติ การสวดมนต์ไหว้พระ และการกล่าวคำปฏิญาณการเป็นข้าราชการที่ดี เป็นประจำทุกวันจันทร์ เพื่อสร้างความรัก สามัคคี รู้หน้าที่ มีระเบียบวินัย ปลูกจิตสำนึกในความเป็นไทย ณ บริเวณด้านหน้าเสาธง สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

56468326_421826101958540_1451463427221356544_n 56140560_792493051126792_2095121863448461312_n (1) 56190000_320410331982292_6899707395853778944_n 56373621_569870596856490_8160021422370979840_n 52605450_2163312257317118_3646468435925270528_n 56389498_2278082425762131_2298333190177161216_n