ประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการ ปี 2562

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมการประชุมทางไกลชี้แจงแนวทางการประเมินตัวชี้วัดตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต 3 อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

FB_IMG_1552657789359FB_IMG_1552657795337FB_IMG_1552657792494FB_IMG_1552657804658FB_IMG_1552657801437FB_IMG_1552658971500