กิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์

วันที่ 15 มีนาคม 2562 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ (OPEN HOUSE) เพื่อให้นักเรียนได้แสดงผลงาน และให้ผู้ปกครองได้มีโอกาสร่วมประเมินผลงานของนักเรียน พร้อมทั้งมีกิจกรรมจับสลากมอบของรางวัลเด็กดี  กิจกรรมสร้างคนดีให้บ้านเมือง ณ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

1083550 1083552 1083553 1083554 1083556 10835571083546 1083541 1083542 1083543 1083544 10835491083547 1083548 1083551