นิเทศ กำกับติดตามการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (NT)

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านโพน อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

1551857378684 1551857376494 1551857389210 1551857386872 1551857380968 1551857395189