นิเทศ กำกับติดตามการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ(NT)

วันที่ 6 มีนาคม 2562 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ออกนิเทศ กำกับ ติดตามการจัดสอบวัดความสามารถพื้นฐานของผู้เรียนระดับชาติ (National Test : NT) ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ปีการศึกษา 2561 ณ สนามสอบโรงเรียนชุมชนบ้านกุดปลาดุก อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

1551857364012155185736606915518573678381551857359629155185736191115518573721381551857374273