ประชุมคณะกรรมการจัดทำแผนการการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำแผนการดำเนินกิจกรรมการป้องกัน และแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2562 ครั้งที่ 1/2562 ณ.ห้องประชุมโกสัมพี อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

8464_n 77440_n 3456_n8144_n 5648_n 5296_n 3728_n 4000_n 9120_n