ร่วมเป็นเกียรติประเมินผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ

วันที่ 5 มีนาคม 2562 นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต 3 ร่วมเป็นเกียรติการประเมินข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา เพื่อให้มีวิทยฐานะและเลื่อนวิทยฐานะ ตาม ว 12/2561 สายงานบริหารการศึกษา วิทยฐานะผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชี่ยวชาญ นายอดุลย์ศักดิ์ บุญเอนก ผอ.สพม. เขต 26 ณ ห้องประชุมพระเทพสิทธาจารย์ สพม. เขต 26 อ.เมือง จ.มหาสารคาม

9056_n 5344_n 8736_n 2368_n 3360_n 80256_n 5840_n 6096_n