ประชุมคณะกรรมการรับนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ประจำปี ๒๕๖๒

วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ (๑๑.๐๐ น.) นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการรับนักเรียนสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมสะดืออีสาน สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

9984_o8128_o9712_o 2592_o1496_o248_o