เยี่ยมสนามสอบ O-NET นักเรียนชั้นป.๖โรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา

วันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ เยี่ยมสนามสอบการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-NET ) ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ ณ สนามสอบโรงเรียนบ้านทัพม้าดอนหันแวงวิทยา อ.เชียงยืน จ.มหาสารคาม

88482 88479 88480 88481