มอบเงินพร้อมสิ่งของบริจาคให้แก่ครอบครัวนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ ได้นำเงินพร้อมสิ่งของที่ได้รับบริจาค จากผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ไปมอบให้แก่ครอบครัวนักเรียนผู้ประสบอัคคีภัย ณ บ้านเหล่าดอกไม้ อ.ชื่นชม จ.มหาสารคาม

9638 88127 88128 88129 88130 88131 88132 88133