ร่วมงานนมัสการพระพุทธมิ่งเมือง ประจำปี ๒๕๖๒ ณ บริเวณมณฑปพระพุทธมิ่งเมือง

วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ร่วมงานนมัสการพระพุทธมิ่งเมือง ประจำปี ๒๕๖๒  ณ บริเวณมณฑปพระพุทธมิ่งเมือง วัดกลางโกสุม ต.หัวขวาง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

88043 88038 67840_o 88046 88041 880308448_o 88042 88033