รับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี ทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ

วันที่ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เข้ารับพระราชทานเข็มที่ระลึก พระนามย่อ (อร.) จากทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดี การนี้โรงเรียนบ้านวังโพน ได้ร่วมจัดบูธนิทรรศการผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการ TO BE NUMBER ONE เนื่องในวโรกาสรับเสด็จทรงเปิดศูนย์เพื่อนใจ  ณ โรงเรียนสารคามพิทยาคม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

8960_n 365131 365132 5632_n 365157 365158365156