ประชุมคณะกรรมการสนับสนุน ช่วยเหลือ ดูแล การดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลฯ

วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มค. เขต ๓ เป็นประธานประชุมคณะกรรมการสนับสนุน ช่วยเหลือ ดูแล แก้ปัญหาการดำเนินการจัดการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมให้กับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มค.เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

2336_o DLTV 28012562_๑๙๐๑๒๘_0015 DLTV 28012562_๑๙๐๑๒๘_0014  DLTV 28012562_๑๙๐๑๒๘_0017 DLTV 28012562_๑๙๐๑๒๘_0040 DLTV 28012562_๑๙๐๑๒๘_0041