ให้กำลังใจ นางหงษ์สา ดวงจันทร์โชติ ครูเชี่ยวชาญ ร.ร.หินแห่เสริมศิลป์

วันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มค.๓ เดินทางไปให้กำลังใจ นางหงษ์สา ดวงจันทร์โชติ ครูเชี่ยวชาญ ร.ร.หินแห่เสริมศิลป์  ครูผู้ผ่านการคัดเลือกครูผู้สมควรได้รับพระราชทานรางวัลเจ้าฟ้ามหาจักรี ณ โรงเรียนหินแห่เสริมศิลป์ โดยมีนายบุญเย็น โหว่สงคราม ผู้อำนวยการโรงเรียน พร้อมคณะครู นักเรียน ที่อำนวยความสะดวก และให้การต้อนรับ

85933 85915 85942 85941 85945ิ 85928 85946 85947 85948