ด.ญ.สุกัญญา ลีบาง ร.ร.บ้านหนองซอน รับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ปี ๒๕๖๒

วันที่ ๘-๙ มกราคม ๒๕๖๒ เด็กหญิงสุกัญญา ลีบาง นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๓ โรงเรียนบ้านหนองซอน พร้อมด้วยนายเกษม จันสามารถ ผู้อำนวยการโรงเรียน และคณะครูโรงเรียนบ้านหนองซอน เข้ารับโล่รางวัลเด็กและเยาวชนดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๒ พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี เนื่องในงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๒ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล

510063 510062 510061 510060 510059