การประชุมประธานและเลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒

วันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ เป็นประธานการประชุมประธานและเลขานุการศูนย์พัฒนาคุณภาพการศึกษา ครั้งที่ ๑/๒๕๖๒ เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการประเมินการอ่าน ป.๑ การทดสอบ NT และ O-NET ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโกสัมพี สพป.มหาสารคาม เขต ๓ อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

 

8181760_o 89952_o 41488_o93664_o 40704_o 2112_o