มอบประกาศณียบัตรพร้อมมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้คณะครูและนักเรียน

วันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผอ.สพป.มหาสารคาม เขต ๓ มอบประกาศณียบัตรพร้อมมอบรางวัลเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้กับคณะครูและนักเรียนที่ชนะเลิศการแข่งขันสภานักเรียนโรงเรียนศรีโกสุมวิทยามิตรภาพที่ ๒๐๙และโรงเรียนบ้านหนองซอน ในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรมวิชาการและเทคโนโลยีของนักเรียนระดับชาติ ปีการศึกษา ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมพระมิ่งเมือง อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม

8096_o 2496_o 8128_o2128_o 41664_o 8976_o