ประชุมคณะกรรมการ สกสค. พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้ผู้บริหารสถานศึกษาฯ

วันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ร่วมประชุมคณะกรรมการ สกสค. พร้อมมอบรางวัลเชิดชูเกียรติให้ผู้บริหารสถานศึกษา ครูและบุคลากรทางการศึกษา ณ สำนักงาน สกสค. อ.เมือง จ.มหาสารคาม

77619 77596 77599 77581 77583 77577 77578 77613 77616 77605 77604 77608 77607 77606 77610