ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๔๖๑

วันที่ ๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๑ นายชัยณรงค์ แสงคำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต ๓ ร่วมประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาการศึกษา ครั้งที่ ๕/๒๔๖๑ ณ ห้องประชุมเสมาตักสิลา สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดมหาสารคาม อ.เมือง จ.มหาสารคาม

76900 76899 76898 76901 76902 76897